Mediation bij De Haagse Kamer. Hoe het werkt.
Na een uit de hand gelopen conflict met je collega communiceren jullie niet meer en de werksfeer is behoorlijk aangetast. Er is binnen de familie ruzie over een nalatenschap of anderszins. Je bent gescheiden, maar jullie worden het niet eens als het gaat om de zorg voor de kinderen. Je hebt al jaren strijd met de buren en je voelt je thuis niet meer fijn. Het kan ons allemaal overkomen.

Mediation kan een uitkomst bieden. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij beide partijen onder begeleiding van een neutrale derde samen naar een oplossing voor een conflict toewerken. Bij mediation houd je het heft volledig in eigen hand en beslissen jullie, na beiden volledig te zijn geïnformeerd, samen hoe jullie oplossingen en afspraken worden vormgegeven - zonder tussenkomst van een rechter.

Person Icon

1.  Contact

Tijdens het eerste telefonisch contact leg ik kort uit wat een mediationtraject inhoudt en wat je van mij kunt verwachten.

Earth Icon

2. Kennismaken

Vervolgens maken we een afspraak voor een intake c.q. kennismakingsgesprek. Het hebben van vertrouwen en een goed gevoel is in een mediationtraject erg belangrijk. Jullie bepalen samen of je wilt starten met mij.

Sun Icon

3.  Gesprekken

De mediationgesprekken starten met het tekenen van de mediationovereenkomst. Hier tekenen we onder andere voor de geheimhouding en vertrouwelijkheid van de gesprekken.  Mediation is altijd maatwerk. Waar het ene conflict al na één gesprek kan worden opgelost, vergt een complexere situatie misschien wel drie tot zes bijeenkomsten. 

Heart Icon

4. Afspraken

Afspraken die jullie met elkaar maken zijn pas bindend na het tekenen van een (vaststellings-) overeenkomst. Tot die tijd is er altijd ruimte en gelegenheid om ergens op terug te komen of om opnieuw iets ter sprake te brengen.

Hand Icon

Kosten

De Haagse Kamer rekent een uurtarief. Meestal betalen partijen elk de helft van de kosten, maar het staat jullie vrij om hierover andere afspraken te maken.

Bij arbeidsconflicten neemt de werkgever de kosten vaak voor zijn rekening.

Seeds Icon

Ruimte

Gesprekken worden doorgaans op een nader te bepalen neutrale locatie gevoerd.

Gesprekken kunnen ook (deels) online gevoerd worden.