Onderwijs mediation

'Mediation kan juist in het onderwijs uitkomst bieden.'

In de school

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan spanningen en conflicten. Zo ook in het onderwijs. Er kan ruis ontstaan tussen collega’s binnen een vaksectie, schoolleiding maar ook net zo goed tussen een schoolleider en docent. Problemen ontstaan doorgaans door verslechterde onderlinge communicatie, waarbij partijen al snel niet meer naar elkaar luisteren en elkaar soms helemaal uit de weg gaan. Een conflict kan zodanig escaleren dat de professionaliteit verloren gaat, meer mensen betrokken raken en de organisatie schade leidt.

Mediation kan ook in het onderwijs uitkomst bieden. Ik bemiddel tussen mensen en in teams op scholen bij een (dreigend) conflict of stroef lopende samenwerking. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat mensen weer met elkaar in gesprek raken, zelf oplossingen vinden voor hun conflict en met een andere energie naar hun werk komen. Iets wat ze op dat moment zelf niet meer lukt. 

Ik kan de organisatie op een efficiënte en duurzame wijze ontzorgen. Daarbij ken ik het onderwijs van binnenuit; zowel voor de klas als binnen verschillende rollen wat maakt dat ik dezelfde taal spreek en snel aansluiting vindt. 

Pre-mediation kan zelfs conflicten voorkomen. Ook voor een verhelderend gesprek met de ander kun je bij mij terecht.

Kinderen, ouders en de school

Steeds vaker wordt er in de media gepubliceerd over conflicten tussen scholen en ouders. Scholen zijn er op gericht goed onderwijs te bieden aan al hun leerlingen én ouders willen het beste voor hun kind. Zaken zoals een verschil in pedagogisch inzicht, onenigheid over leervorderingen of prestaties of zorgen om de veiligheid van een kind kunnen zorgen dat ouders en de school tegenover elkaar komen te staan. 

Ook met de invoering van het Passend Onderwijs ziet men een toename in het aantal conflicten. De leerling, ouders en school moeten volgens deze wet overeenstemming bereiken over welke ondersteuning het kind nodig heeft en dat blijkt lang niet altijd eenvoudig. 

De kern van het probleem zit hem vaak in de communicatie en een gebrek in vertrouwen. Een conflict waarbij partijen zich niet begrepen of gehoord voelen is niemand bij gebaat en dit kan voor kinderen blijvend sporen achterlaten.

Mediation kan uitkomst bieden.