Mijn naam is Eva Kok. Ik ben een ervaren en betrokken docent Engels op een middelbare school in Den Haag. Tevens ben ik jarenlang coördinator Passend Onderwijs geweest en heb ik in die rol leren luisteren naar de leerling, de lijnen uitgezet en het team betrokken om samen oplossingen te bedenken zodat elke leerling de aandacht krijgt die hij nodig heeft. Een job die voor uitdagingen zorgt, want pubers zijn niet altijd de makkelijkste praters en tussen de leerling, ouders, docenten, schoolleiding, instanties en zorgprofessionals spelen vaak uiteenlopende belangen. 

Waar mensen elkaar ontmoeten, ontstaan spanningen. Zo ook in het onderwijs. Op zoek naar verdieping, ben ik de opleiding tot MfN-registermediator gaan doen en daarna gestart als gecertificeerd mediator met de wens om mensen weer nader tot elkaar te brengen.

Ik bemiddel bij conflicten en moeizame samenwerkingen tussen partijen in het onderwijs. Dat kan gaan om een kwestie tussen een teamleider en een docent, leerkrachten binnen een afdeling, maar ik leid bijvoorbeeld ook gesprekken tussen school en ouders. Ik ken het onderwijs van binnenuit; en in de zaken waarbij ik word ingeschakeld blijkt het een pré dat ik dezelfde taal spreek en snel aansluiting kan vinden.

Daarnaast heb ik een specialisatie Arbeidsmediation afgerond om ook in andere organisaties van betekenis te kunnen zijn. Mijn methodiek zorgt ervoor dat mensen weer met elkaar gaan communiceren en er samen uit kunnen komen. Iets wat ze op dat moment op eigen kracht niet meer lukte. 

Met deze ervaring was de stap om ook LVV gecertificeerd Vertrouwenspersoon te worden snel gemaakt. Vertrouwenspersonen zijn zichtbaar, staan altijd klaar, zijn laagdrempelig, luisteren zonder oordeel, geven adviezen en begeleiding wanneer daar behoefte aan is en geven ook (on)gevraagd advies aan directies. Duidelijk en goed beleid om ongewenst gedrag tegen te gaan is niet alleen goed voor de werknemer, maar verbetert ook de werksfeer en de productiviteit. Ook in deze rol zet ik mij graag in voor een fijne en veilige werkomgeving voor iedereen.

Bent u op zoek naar een MfN-registermediator of LVV gecertificeerd Vertrouwenspersoon? Ik kan de organisatie op een efficiënte en duurzame wijze ontzorgen.

"Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book"

Joran Lee (Head of Marketing)

"Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book"

Kate Jose (Business Advisor)